VILL DU...


...komma i kontakt med Lennart & Anna-Karin, be om råd i svåra  livsfrågor, skälla på dem eller rent av boka dem?

Ring Hasse Carlsson (Lennart), 
0704 - 71 66 00  
eller
Carita Jonsson (Anna-Karin), 
0708 - 24 15 06

 

Eller... varför inte  MAILA?
lennartochannakarin (a) gmail.com LENNART
& ANNA-KARIN - garanterad succé!