JÄMSTÄLLDHETSPLAN 
    för de populära musik-artisterna Lennart och Anna-Karin.

Åsensbruk augusti 2007

1. Lennart och Anna-Karin är födda som fria medborgare i ett fritt land. Båda skall ha lika stora fri- och rättigheter som Lennart.

2. Anna-Karin har rätt att få lika stor del av gager samt övriga ersättningar och naturaförmåner som Lennart. 

3. Vid eventuellt stopp med turnébilen för fika el. dyl. som artisterna själva betalar skall Anna-Karin ha lika stor rätt till kaffe, bulle, juice, sallad, flarn samt påtår och krisp som Lennart. 

4. Både Lennart och Anna-Karin skall, oavsett kön, ha lika stor rätt till vidareutbildning. Lennart och Anna-Karin har också lika stor rätt att tacka nej till vidareutbildning, hur mycket den andre än anser detta vara nödvändigt.

5. Vad beträffar karriärmöjligheter, skall Anna-Karin, oavsett kön, ha lika stor rätt att befinna sig i fysisk och psykisk topptrim som Lennart. 

6. Vad beträffar val av melodier och vem som skall ges möjlighet att glänsa i desamma, skall Anna-Karin även här ha lika stora fri- och rättigheter som Lennart. Dock får publikens önskemål aldrig åsidosättas, även om dessa önskemål och förväntningar skulle väga över åt en viss typ av melodier och åt en viss typ av framförande. Djungelns lag får icke underskattas, som Lennarts far, pappa Hilding, brukade säga därhemma i musikkåren i Åsensbruk.

7. Vid musik-artisternas publika framträdanden skall Lennart och Anna-Karins insatser bedömas helt och hållet utifrån musikaliska aspekter. Ingen hänsyn får tas till parets kön, yttre företräden eller eventuella brister i det sistnämnda.

8. Varken Lennart eller Anna-Karin skall behöva känna sig sexuellt trakasserad vare sig av den ene eller andre under spelningar, transporter till och från spellokaler eller fikaraster. Lennart och Anna-Karins relation skall präglas av den strikta professionalitet som bortsett från en kort period sommaren -91 alltid varit och alltid kommer att vara kännetecknande för parets artistiska verksamhet.

9. Vid transport till och från spellokal har både Lennart och Anna-Karin lika stor rätt som Lennart att inte sitta med pekfingret i bilkartan hela tiden, utan tvärtom slappna av en stund och på så sätt förbereda sig för kvällens klubbspelning.

10. Vid eventuell felkörning är felet lika mycket Anna-Karins.